• Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Stichting heeft ten doel:

(Bijbel)vertaalwerk in de breedste zin te stimuleren en door middel van fondsenwerving een meerjarige uitzending van zendingwerk(st)ers in verTAALwerk mogelijk te maken zodat er meer talen een geschreven vertaling krijgen van het Woord van God tot nut van alle mensen.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om de veiligheid van de veldwerkers te waarborgen wordt zo min mogelijk informatie gegeven over locatie en land. Het beleidsplan is via de e-mail op te vragen.

  • Het beloningsbeleid

Alle bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Dit houdt in dat de bestuursleden niet financieel worden beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd worden voor de tijd die ze in de stichting steken. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen gedeclareerd worden bij de Stichting. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen, dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.

Voor (taak)vrijwilligers geldt het zelfde beloningsbeleid.