Gebed is onmisbaar. Het is als het ware de motor achter het werk. Op een gelovig gebed wil God uit genade wonderen doen! Wilt u ook meebidden en zo betrokken zijn bij het vertaalwerk? Er zijn veel onderwerpen waar u voor kunt bidden én danken! Denk bijvoorbeeld aan:

  • Standvastigheid voor de gelovigen in deze regio en groei in geloof en genade
  • De bevolkingsgroepen in dit gebied die nog niet zijn bereikt met het Goede Nieuws
  • De overheden van de landen in deze regio
  • De meerderheidsgodsdienst in deze regio
  • Open deuren voor werkers en lokale gelovigen
  • De voortgang van het vertaalwerk
  • Bescherming en welzijn van de werkers, in geestelijk en fysiek opzicht
  • Wijsheid voor werkers in het omgaan met cultuurverschillen en tegenslagen
  • Voldoende betrokkenheid en financiële middelen voor het werk
  • Bewustzijn van de kerken in Nederland

Deze lijst is moeiteloos uit te breiden. U kunt enkele gebedspunten opschrijven en bewaren op een goed zichtbare plaats (een magneetje op de koelkastdeur of een post-it briefje op de badkamerspiegel); zo wordt u telkens herinnerd aan de noodzaak tot gebed.

Wilt u daarnaast ook graag structureel meebidden voor actuele en concrete punten? Deze punten worden in verband met veiligheid en vertrouwelijkheid niet op deze website gedeeld, maar aan de bidders persoonlijk gestuurd. U kunt deelnemen aan de 31-dagen gebedsadoptie. Hierbij ‘adopteert’ u een vaste dag in de maand waarop u bidt voor concrete punten die u vooraf krijgt toegestuurd. Om u hiervoor op te geven, kunt u de steunverklaring invullen. Ook is het mogelijk om met een groepje samen te komen en gezamenlijk in gebed te gaan. Wanneer u hier belangstelling voor heeft, kunt u contact opnemen met de Stichting TF verTAALwerk.

Wanneer u meebidt voor het vertaalwerk en u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u dit teruglezen in de nieuwsbrieven van Corina. Om deze nieuwsbrieven op de website te kunnen lezen heeft u een wachtwoord nodig. Als u de steunverklaring invult zullen we u het wachtwoord verstrekken en mag u zich onder de ‘vrienden’ van Corina scharen.