In 2012 is Corina uitgezonden om vertaalwerk te gaan doen. Om het vertaalwerk en Corina’s uitzending te ondersteunen, is in 2010 vanuit de Hervormde Gemeente in Brakel de stichting TF verTAALwerk opgericht. Geen enkele werker kan immers alleen op pad. Elke werker heeft een stevige achterban nodig die meebidt, meegeeft en meeleeft!

De stichting TF verTAALwerk coördineert daarom de gebedsondersteuning, de fondswerving en de betrokkenheid vanuit de achterban. Bovendien onderhoudt het stichtingsbestuur contact met de zendende gemeente (de Hervormde Gemeente in Brakel), de betrokken vriendengemeenten in de Bommelerwaard, de uitzendende organisaties (WBN en GZB) en met Corina. Bovendien spant de stichting zich in om bewustwording met betrekking tot vertaalwerk op gang te brengen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen: Siem Wahlbrinck (voorzitter), Joanne Ramp-van den Assem (secretaris), Carla Baan (penningmeester), Jeannette Vervoorn, Marius Mans en Dieneke den Hartog. U kunt bij hen terecht met uw vragen, opmerkingen en ideeën rondom vertaalwerk en de uitzending van Corina. Onder het tabblad contact vindt u de contactgegevens van de stichting.